UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ANH NGỮ

Câu Hỏi Thường Gặp

1.  Tôi nộp đơn học Chương trình ELT của UWRF bằng cách nào?
Bạn nên liên lạc với văn phòng Tuyển Sinh Quốc Tế   Họ sẽ có thể hỗ trợ bạn trong quá trình nộp hồ sơ. 

 

2.   Hạn chót nộp hồ sơ cho Chương Trình ELT là khi nào?

Hạn nộp hồ sơ là trước ngày 01 tháng 6 cho học kỳ mùa Thu và trước ngày 01 tháng 11 cho học kỳ mùa Xuân.

 

3.     Tôi sẽ học Chương Trình ELT trong thời gian bao lâu?
Thời gian bạn học Chương trình ELT tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh và mức độ chăm học của bạn.  Một số sinh viên chỉ mất một học kỳ cho chương trình ELT nhưng cũng có một sinh viên khác phải mất vài học kỳ học toàn thời gian của chương trình ELT kèm theo một học kỳ chuyển tiếp.

 

4.      Tôi có thể theo học các lớp ở trường Đại học khác khi đang tham gia chương trình ELT không?
Câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc vào phần thi xếp lớp của bạn đối với chương trình ELT.  Sinh viên ở các cấp độ dưới trung cấp, trung cấp và cao cấp theo học toàn thời gian ở các lớp trong chương trình ELT và không theo lớp học nào khác ở UWRF.  Sinh viên ở cấp độ chuyển tiếp được phép tham gia các khóa học khác ở UWRF tùy theo quyết định của người hướng dẫn của họ.

 

5.      Tôi có được nhận tín chỉ của Đại Học cho các lớp học ELT hay không?
Bạn sẽ nhận tín chỉ cho các khóa học ELT, và các điểm số này sẽ được ghi nhận trong bảng điểm của UWRF và sẽ có ảnh hưởng đến điểm số trung bình của bạn.  Tuy nhiên, các khóa học ELT sẽ không được tính vào các chỉ tiêu tốt nghiệp tại trường UWRF.

 

6.     Tôi có cần phải thi lấy chứng chỉ TOEFL hay IELTS lại lần nữa hay không? 
Một khi bạn hoàn tất chương trình ELT thành công, bạn sẽ không cần phải nộp điểm của một kỳ thi nào khác để bắt đầu các lớp học đại cương tại UWRF.