UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ANH NGỮ

Quy Trình Xếp Lớp ELT

Kỳ Thi Xếp Lớp

Tất cả sinh viên nào vẫn chưa đáp ứng được điểm số về sự thông thạo ngôn ngữ của UWRF sẽ phải tham dự kỳ thi xếp lớp ELT trong thời gian Định Hướng cho Sinh Viên Quốc Tế.  Căn cứ vào kết quả của kỳ thi, sinh viên sẽ tham dự vào một trong những cấp độ sau: 

 

 

 Trung cấp
*  16 tín chỉ
*  22 giờ hướng dẫn
*  Hoàn tất cấp độ căn cứ vào kỳ thi xếp lớp và đề xuất của giáo viên

 

 Cao cấp
*  16 tín chỉ
*  22 giờ hướng dẫn
*  Hoàn tất chương trình ELT căn cứ vào kỳ thi xếp lớp và đề xuất của giáo viên

 

 Chuyển tiếp
*  Kết hợp các khóa học ESL và khóa học Đại Học đại cương
*  Hoàn tất chương trình ELT căn cứ vào đề xuất của giáo viên và điểm số bài tập

 

Sinh viên sẽ tham dự chương trình ELT trong thời gian bao lâu?

 

Thời gian mà sinh viên theo học chương trình ELT tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh và mức độ chăm học của họ.  Một số sinh viên chỉ mất một học kỳ cho chương trình ELT nhưng cũng có một số sinh viên khác phải mất vài học kỳ học toàn thời gian của chương trình ELT kèm theo một học kỳ chuyển tiếp.