UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

PRZEJŚCIOWY PROGRAM SZKOLENIOWY

PRZEJŚCIOWY PROGRAM SZKOLENIOWY

 
Wspaniałe nauczanie. Świetne wyniki.

Witamy w Wisconsin i w naszym przejściowym programie 
szkoleniowym dla studentów ze znajomością języka 
angielskiego jako obcego, zorganizowanym przez 
Uniwersytet Wisconsin -River Falls…
To świetne miejsce do nauki języka angielskiego!

Nasza misja

Misją przejściowego programu szkoleniowego z 
języka angielskiego (ELT) jest pomoc studentom 
obcojęzycznym w procesie rozwoju i utrwalania 
wiedzy i umiejętności językowych niezbędnych do 
osiągnięcia celów naukowych, zawodowych oraz 
osobistych. Przejściowy program szkoleniowy 
zapewnia warunki wspierające proces nauczania 
oraz przyczynia się do głębszego poznania i 
zrozumienia tutejszego społeczeństwa i kultury.


Dlaczego warto wybrać program ELT-   Małe grupy
-   Profesjonalni wykładowcy jezyka angielskiego
jako obcego
-   Wiele możliwości doskonalenia języka
angielskiego, np. w ramach programów Global
Partners czy Rodziny goszczącej
-   Ukończenie programu przejściowego zapewnia
przyjęcie na uniwersytet bez dodatkowego
zdawania egzaminów językowych TOEFL czy IELTS


W klasie


Celem programu przejściowego jest usprawnienie 
umiejetności naukowych studentów. Cel ten jest 
realizowany poprzez różnorodne formy aktywności 
do których należą:

-   Uczestnictwo w dyskusjach klasowych i
prezentacjach
-   Ćwiczenie umiejętności robienia notatek
-   Rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem
-   Zdobywanie umiejętności pisania na poziomie
akademickim
-   Rozwój umiejętności krytycznego myślenia
-   Rozbudowywanie słownictwa

Uniwersytet Wisconsin –River Falls oferuje program 
przejściowy na trzech poziomach: średnim- 
początkującym, średnim i zaawansowanym. 
Studenci są kierowani na poszczególne poziomy 
w oparciu o procedury umieszczania w programie.


Życie na kampusie oraz dodatkowe zajęcia


Ważną częścią doświadczenia studentów zza 
granicy jest poznawaie ludzi i zwyczajów 
Stanów Zjednoczonych. Uniwersyteckie biuro 
studenckie oferuje wiele możliwości włączenia 
się w życie na kampusie i w lokalnym środowisku.