UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

Kryteria umieszczania w programie przejściowym (ELT)

Kryteria umieszczania w programie przejściowym (ELT)

Kryteria umieszczania w programie przejściowym (ELT)


Egzamin


Wszyscy studenci, którzy nie wykazali się

wystarczającą znajomością języka angielskiego

będą musieli podejść do egzaminu umiejscawiającego

w programie przejściowym. Egzamin odbędzie się

podczas dnia orientacyjnego. W oparciu o wyniki

testu studenci będą rozmieszczani na następujących

poziomach programu:


Średni – początkujący

-   14 kredytów
-   22 godziny zajęć tygodniowo
-   ukończenie poziomu następuje na podstawie
egzaminu umiejscawiającego, ocen i
rekomendacji wykładowcy


Średni

-   16 kredytów
-   22 godziny zajęć tygodniowo
-   ukończenie poziomu następuje na
podstawie egzaminu umiejscawiającego
i rekomendacji wykładowcy


Zaawansowany

-   16 kredytów
-   22 godziny zajęć tygodniowo
-   ukończenie poziomu następuje na
podstawie egzaminu umiejscawiającego i
rekomendacji wykładowcy


Poziom przejściowy

-   połączenie kursów z jęzuka angielskiego
jako obcego  (ESL) oraz przedmiotów
uniwersyteckich
-   ukończenie programu przejściowego na
podstawie rekomendacji wykładowcy i ocen


Jak długo studenci uczestniczą w programie przejściowym?


Czas nauki w programie zależy od poziomu

językowego studenta oraz jego chęci do nauki.

Niektórym wystarcza jeden semestr programu,

a inni uczestniczą w nim kilka semestrów,

po których przenoszą sie na jeden semestr

poziomu przejściowego.